Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần 2

Ngày 21/7/2015, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Họp Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lần 2 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

Buổi họp tập trung vào những nội dung: góp ý dự thảo lần 2 Thông tư Ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển DNNVV; Kế hoạch hoạt động năm 2015 và giai đoạn 2015-2019 của Quỹ; Quy chế cho vay ủy thác của Quỹ và Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.

Tại cuộc họp, bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc Quỹ Phát triển DNNVV cho biết, dự thảo lần 2 Thông tư nêu rõ 6 tiêu chí bắt buộc lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp bao gồm các loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp có quy mô theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh DNNVV; Doanh nghiệp có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết, thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ theo quy định tại Điều 4, Mục 2 của dự thảo Thông tư; Chủ doanh nghiệp thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; Đối với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phải có phương án xử lý ô nhiễm môi trường, dự án sản xuất – kinh doanh phải đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và có giải pháp bảo vệ môi trường bền vững.

Ngoài ra, dự thảo lần 2 Thông tư nêu rõ các tiêu chí khuyến khích, ưu tiên lựa chọn đối tượng hỗ trợ của Quỹ theo các tiêu chí: Sản phẩm đầu ra: giá trị cao, tiềm năng xuất khẩu hoặc thay thế hàng nhập khẩu; Tính đổi mới: công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp; Năng lực quản trị: kinh nghiệm của chủ doanh nghiệp và lịch sử tín dụng; Hiệu quả xã hội: tạo nhiều việc làm; tỉ trọng lao động nữ; Yếu tố môi trường: sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Liên quan đến nội dung Quy chế ủy thác cho vay của Quỹ, các đại biểu và các thành viên Hội đồng thảo luận những vấn đề chính: Chính sách tín dụng; Quy trình và thủ tục chuyển vốn; Hoạt động giám sát và xử lý rủi ro tín dụng và Quyền hạn và nghĩa vụ của Quỹ.

Theo kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là DNNVV vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của các nước đang phát triển. Trên cơ sở đó, Chính phủ Việt Nam đã thực thi nhiều biện pháp để thúc đẩy sự phát triển của DNNVV và đã ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 (thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001) về trợ giúp phát triển DNNVV. Tuy nhiên, hiện DNNVV đang phải đối phó với nhiều khó khăn trong quá trình phát triển như: hạn chế về tiếp cận thị trường; công nghệ và kỹ thuật lạc hậu; hạn chế về tiếp cận các nguồn lực tài chính và các nhân tố đầu vào; kỹ năng quản lý thấp và hạn chế về thông tin, kiến thức.

Trước thực trạng trên, Quỹ Phát triển DNNVV được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ các DNNVV có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của DNNVV, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Quỹ tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giao, nguồn vốn trong và ngoài nước theo quy định để tạo nguồn vốn hỗ trợ tài chính cho DNNVV; cho vay đối với các DNNVV thông qua phương thức ủy thác cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc các Ngân hàng thương mại, thực hiện theo nguyên tắc các ngân hàng tự quyết định cho vay và chịu rủi ro tín dụng đối với các dự án cho vay.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của Quỹ là nhằm hỗ trợ tài chính kịp thời để thúc đẩy sự phát triển của DNNVV. Thủ tục, nguyên tắc và điều kiện cho vay phải rõ ràng, giúp DNNVV dễ tiếp cận khoản vay. Do vậy, các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải có sự phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã chia sẻ quan điểm, ý kiến và đưa ra các đề xuất cho các nội dung được trình bày tại cuộc Họp. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Huy Đông chỉ đạo các thành viên Hội đồng tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đồng thời, đề nghị Quỹ phát triển DNNVV tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo gửi các thành viên Hội đồng báo cáo Lãnh đạo Bộ./.