Lễ ký kết giao ước thi đua khối ngân hàng I - Năm 2019.

Nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch của ngành giao năm 2019, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 26/12/2018 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Các đơn vị đã nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh nội dung để làm cơ sở đăng ký thi đua và chấm điểm xếp loại thi đua của khối năm 2019.

Ông Hồ Mộng Thanh, đại diện trưởng khối thi đua ngân hàng I phát biểu tại Hội Nghị

Các ngân hàng thành viên khối ngân hàng I bao gồm 10 đơn vị: CN Ngân hàng Nhà nước, CN NH Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng trị, CN NH NNoPTNT, CN NH Vietcombank, CN NH Công thương Thừa Thiên Huế, CN NH Công thương Nam Thừa Thiên Huế, CN NH BIDV Thừa Thiên Huế, CN NH BIDV Phú Xuân, CN NH Chính sách xã hội tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh đã tổ chức thảo luận, thống nhất các tiêu chí thi đua, bảng điểm, phương pháp chấm điểm thi đua năm 2019 của khối và tiến hành ký kết giao ước thi đua của Khối năm 2019.

Hội nghị thảo luận

Ông Lê Trung Phước - PGĐ Quỹ cùng đại diện lãnh đạo các Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Hoàng Văn Thông - Phòng Nghiệp vụ

Bài viết liên quan

Lễ ký kết giao ước thi đua khối ngân hàng I - Năm 2019.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế làm vệ sinh môi trường hưởng ứng lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” do UBND tỉnh tổ chức.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018)

Tỉnh Thừa Thiên Huế với hàng loạt hỗ trợ cho doanh nghiệp

Chuyên đề quản trị tài chính doanh nghiệp, huy động vốn cho khởi nghiệp

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp"

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Quỹ Đầu tư phát triển các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 2.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tài sản bảo đảm định kỳ rừng trồng thuộc Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến.

Hội nghị giao ban lần thứ nhất Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch trải nghiệm Tam Giang Lagoon.