2018 - năm thuận lợi của ngành chăn nuôi

Vừa qua, Hội Chăn nuôi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo của Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết trong năm 2018, ngành chăn nuôi đã đạt nhiều chỉ tiêu phát triển ấn tượng.


Việc giá lợn tăng đã giúp doanh nghiệp và người chăn nuôi bắt đầu có lãi, có cơ hội phục hồi lại sản xuất sau khủng hoảng năm 2017.

Cụ thể, chăn nuôi lợn đạt 28,15 triệu con với hơn 3,8 triệu tấn thịt hơi, vượt kế hoạch cả về đầu con và sản lượng. Chăn nuôi gia cầm với tổng đàn hơn 400 triệu con, sản lượng thịt hơi đạt hơn 1 triệu tấn; sản lượng trứng đạt hơn 11 tỷ quả. Sản lượng sữa đạt hơn 963.000 tấn. Đàn trâu đạt 2,43 triệu con. Đàn bò đạt 5,8 triệu con; trong đó bò sữa 294.000 con. Tổng đàn dê cừu khoảng 2,58 triệu con.

Hội Chăn nuôi Việt Nam đánh giá 2018 là năm thuận lợi cho người chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn. Việc giá lợn tăng đã giúp doanh nghiệp và người chăn nuôi bắt đầu có lãi, có cơ hội phục hồi lại sản xuất sau khủng hoảng năm 2017.

Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2018 đạt kim ngạch trên dưới 1 tỷ USD cũng là chỉ tiêu khá cao. Tuy nhiên, Hội lưu ý kim ngạch nhập khẩu giống, các sản phẩm chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn còn cao.

Nguồn: M.Hồng (thời báo ngân hàng)