Lãnh đạo tỉnh cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Năm 2018, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản hoạt động ổn định, nhiều doanh nghiệp đã tích cực nghiên cứu, tìm kiếm, mở rộng đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, tổ chức liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Một số doanh nghiệp có quy mô lớn, mô hình quản trị tiên tiến, xây dựng và phát triển được thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện, chung tay với địa phương trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao về sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với thành tựu chung của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định, năm 2019, tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thông thoáng, minh bạch thông qua việc nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đồng thời, tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển về cả số lượng cũng như chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương cũng sẽ tăng cường đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp về một số nội dung như cải cách thủ tục hành chính; cơ chế, chính sách tạo việc làm cho doanh nghiệp địa phương; hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải kinh doanh; cơ chế để đầu tư phát triển các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh…

Nói chuyện cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhận định những thời cơ, thách thức với cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2019; qua đó mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn để phát triển; nhất là, phát huy tính năng động, sáng tạo, cần học hỏi các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài để mạnh dạn đẩy mạnh mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; đồng thời tham gia tích cực hơn vào các hoạt động quản lý và phản biện để giúp cho tỉnh đánh giá công tác quản lý nhà nước trong quản lý kinh tế cũng như hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển.

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

A. DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC TOÀN DIỆN

1. Công ty THHH Hanesbrands Việt Nam Huế

2. Công ty Scavi Huế

3. Công ty Cổ phầnxăng dầu khí Thừa Thiên Huế

4. Công ty TNHH Laguna (Việt Nam)

5. Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

6. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
 
B. DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC TRÊN CÁC LĨNH VỰC NĂM 2018

1. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong

2. Công ty TNHH Vitto

3. Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông

4. Công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế

5. Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

6. Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân

7. Công ty Cổ phần Prime Phong Điền

8. Công ty TNHH MSV

9. Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây

10. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

11. Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh

12. Viễn Thông Thừa Thiên Huế

13. Công ty Hữu hạn Xi Măng LUKS Việt Nam

14. Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam)

15. Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Thống nhất Thừa Thiên Huế

16. Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam, Chi nhánh Đông lạnh Thừa Thiên Huế

17. Công ty TNHH Cung ứng Nhựa đường

18. Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất nhang Thái Hưng

19. Viettel Thừa Thiên Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

C. DOANH NGHIỆP TRẺ, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

1. Công ty Cổ phần DMZ

2. Công ty TNHH HITEC

3. Công ty Cổ phần VKSTAR

4. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Lộc Mai

5. Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Quốc Trung

6. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thêu may Đoan Trang

7. Công ty TNHH một thành viên Sản xuất tinh dầu Kim Vui

Nguồn: Theo thuathienhue.gov.vn