Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 5/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách năm 2019 của tỉnh; đồng thời thảo luận, thông qua các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016-2021, mặc dù phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thử thách như vốn đầu tư công bị cắt giảm, sự cố môi trường biển…Song với sự quyết tâm và đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh nhà, kinh tế - xã hội có sự chuyển biến quan trọng và có tính toàn diện trên các ngành và lĩnh vực.

Nhiều chỉ tiêu cơ bản như thu ngân sách, tỷ lệ đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đều có khả năng đạt và vượt. Các công trình, dự án trọng điểm đã khởi động và tổ chức thực hiện quyết liệt; nhiều công trình, dự án hoàn thành bước đầu phát huy tác dụng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, doanh nghiệp trên địa bàn gia tăng đáng kể. Bức tranh đô thị và nông thôn có nhiều điểm sáng và đang trên đà thực hiện đô thị hóa; đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả tích cực…

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn đang gặp nhiều khó khăn và nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là một số chỉ tiêu và tốc độ tăng trưởng chưa đạt như mong muốn; một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm tiến độ; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, song mức độ thực thi chưa cao; tính chủ động và sự phối hợp của các ngành chưa thực sự có hiệu quả… Đây là những vấn đề lớn, cần được HĐND tỉnh tập trung phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục vừa có tính khả thi, vừa tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội thì mới hoàn thành được các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch 5 năm, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng, trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trong phiên họp vào buổi sáng ngày 5/12, HĐND tỉnh đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ năm 2018; kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh, cùng nhiều nội dung quan trọng khác...

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn