NHNN trao quyết định đạt chuẩn Basel II cho hai ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam

Tham dự buổi lễ có Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn, lãnh đạo các Vụ, Cục NHNN và lãnh đạo của hai ngân hàng Vietcombank, VIB; đại diện lãnh đạo của 7 NHTM được lựa chọn thí điểm triển khai Basel II (VietinBank, BIDV, ACB, VPBank, Techcombank, MB, MaritimeBank) và đại diện lãnh đạo của 02 NHTM (OCB, TPBank) có văn bản đăng ký áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn.

Kể từ năm 2013 đến nay, để thực hiện mục tiêu triển khai áp dụng chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II trong ngành Ngân hàng nêu tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” ban hành kèm theo Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017, NHNN đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp.

Đó là ban hành kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai Basel II tại Việt Nam; lựa chọn 10 NHTM thí điểm thực hiện Basel II; thực hiện đánh giá mức độ chênh lệch (Gap Analysis) về thực trạng vốn so với yêu cầu về vốn của Basel II; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chuẩn mực vốn Basel II trong ngành Ngân hàng; ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh NHNNg theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II; ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định hệ thống kiểm soát nội bộ đối với NHTM, chi nhánh NHNNg, trong đó có cấu phần đánh giá nội bộ mức độ đủ vốn ICAAP...

Thông tư 41 có hiệu lực thi hành kể ngày 01/01/2020 và cho phép NHTM, chi nhánh NHNNg có khả năng được áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn. Đến nay, NHNN nhận được đề nghị áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn của 8 ngân hàng gồm 2 NHTM không thuộc nhóm ngân hàng thí điểm triển khai Basel II, 6 ngân hàng được lựa chọn thí điểm triển khai Basel II.

Là 2 trong nhóm 10 ngân hàng được lựa chọn thực hiện thí điểm triển khai Basel II, Vietcombank và VIB đã thể hiện rõ quyết tâm triển khai áp dụng chuẩn mực của Ủy ban Basel trong quản lý rủi ro và quản trị NH thông qua việc phối hợp cùng các công ty tư vấn phân tích hiện trạng, rà soát chênh lệch khoảng cách về quản trị điều hành, cơ sở dữ liệu…

Từ đó xây dựng lộ trình tổng thể triển khai Basel II, đồng thời tổ chức xây dựng và triển khai hàng loạt dự án phục vụ cho việc triển khai áp dụng Basel II bao gồm: hệ thống công nghệ thông tin, phát triển phần mềm đo lường, quản lý rủi ro, tính vốn; sửa đổi, ban hành chính sách, quy trình về quản trị NH và quản lý rủi ro; thu thập, quản lý, chuẩn hóa dữ liệu; cơ cấu lại danh mục tài sản và thực hiện các giải pháp nhằm tăng vốn; các giải pháp liên quan đến phương pháp kiểm toán nội bộ;… 

Trên cơ sở kết quả triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, Vietcombank và VIB đã chính thức nộp hồ sơ đề nghị NHNN cho phép áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn. Ngày 23/11/2018, Thống đốc NHNN đã có Quyết định chính thức cho phép Vietcombank và VIB được áp dụng chuẩn mực an toàn vốn Basel II (theo phương pháp tiêu chuẩn) từ ngày 1/1/2019 trước thời hạn 1 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của 2 ngân hàng đầu tiên được áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn. Đây là sự kiện đánh dấu các nỗ lực của ngành Ngân hàng trong thời gian qua và là cột mốc ghi nhận bước phát triển quan trọng trong việc áp dụng chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam. Thống đốc mong muốn hai ngân hàng tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện, tuân thủ đúng quy định của NHNN, nâng cao công tác quản trị, điều hành và đạt hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Với tinh thần quyết tâm thực hiện mục tiêu do Quốc hội, Chính phủ đề ra, Thống đốc đề nghị các ngân hàng khác khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đăng ký với NHNN áp dụng Thông tư 41 trước thời hạn. NHNN luôn ủng hộ, hỗ trợ, đồng hành cùng các ngân hàng quyết tâm đưa hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh hiệu quả bám sát các chuẩn mực quốc tế./.

Nguồn: Theo Hà Thành - ĐP (thoibaonganhang.vn)