Hội thảo khoa học “Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng duyên hải miền Trung và Tây nguyên năm 2018”

Tới dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; UVTV, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung; đại diện lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ vùng duyên hải miền Trung và Tây nguyên; các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhóm cá nhân và cá nhân khởi nghiệp.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung nhấn mạnh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, tạo ra những đột phá giúp giải quyết các vấn đề tồn tại của nền kinh tế, hình thành những doanh nghiệp có giá trị và thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong những năm gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Song để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển và bền vững không chỉ trong tỉnh mà còn phải có tính liên kết vùng.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá rất cao  Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tại Vùng duyên hải miền Trung và Tây nguyên” năm 2018 và trong chuỗi hoạt động này có Hội thảo khoa học học “Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Đây được xem là động thái đầu tiên, góp phần thực hiện mục tiêu hình thành mối liên kết nhằm hỗ trợ, phát triển mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong vùng duyên hải  miền Trung và Tây nguyên. Qua đó, đưa ra các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng về nguồn nhân lực và thuận lợi về hạ tầng, địa lý tự nhiên của các địa phương trong vùng. 

Toàn cảnh hội thảo

 Tại hội thảo, đại diện NATEC đã giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kế hoạch triển khai Đề án 844 về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đại học Huế trình bày về vai trò của trường Đại học, Cao đẳng trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày tham luận về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế và mối liên kết vùng.

Hội thảo đã tiến hành trao đổi xoay quanh các nội dung tham luận nêu trên; đồng thời tổ chức 2 phiên thảo luận chuyên đề, gồm: Kinh nghiệm quốc tế về thực tiễn và giải pháp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; các vấn đề về xây dựng cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực; chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, cơ khí...theo thế mạnh của địa phương.
                                                                                                              Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn