Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tài sản bảo đảm định kỳ rừng trồng thuộc Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến.

Để đánh giá sự phát triển của rừng trồng thế chấp, hiện trạng tài sản bảo đảm so với các thông tin, đặc điểm của tài sản theo Hợp đồng thế chấp đồng thời chụp ảnh hiện trạng để lưu hồ sơ. Đoàn kiểm tra chọn một số điểm thuộc diện tích rừng vụ Xuân năm 2016 của Công ty là Khoảnh 5 thuộc Tiểu khu 118 xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và một số điểm thuộc diện tích rừng vụ Đông năm 2016 của Công ty là Khoảnh 10 thuộc Tiểu khu 129 xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua kiểm tra thực tế, đánh giá rừng trồng năm 2016 thuộc dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến của Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Tiền Phong như sau:

- Đối với diện tích rừng trồng vụ xuân năm 2016 tại Khoảnh 5 thuộc Tiểu khu 118, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế:

+ Chiều cao của cây khoảng 9,5 m và phát triển tương đối đồng đều.

+ Về mật độ cây: Cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế trồng rừng ban đầu, tỷ lệ cây chết rất thấp (<5%).

+ Về chất lượng cây: Qua quan sát, cây phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh, đường kính của mỗi thân cây khoảng 9 cm.

Một số hình ảnh kiểm tra rừng trồng vụ xuân năm 2016

- Đối với diện tích rừng trồng vụ đông năm 2016 tại Khoảnh 10 thuộc Tiểu khu 129 xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế :

+ Chiều cao của cây khoảng 8,5 m và phát triển tương đối đồng đều.

+ Về mật độ cây: Cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế trồng rừng ban đầu, tỷ lệ cây chết rất thấp (<5%).

+ Về chất lượng cây: Qua quan sát, cây phát triển tốt, không có hiện tượng sâu bệnh, chu vi của mỗi thân cây khoảng 7,5 cm.

 Một số hình ảnh kiểm tra rừng trồng vụ đông năm 2016

Nhìn chung, rừng trồng năm 2016 của Công ty đảm bảo phát triển tốt, không có sự giảm sút về mặt tài sản.

Hoàng Văn Thông - Phòng Nghiệp vụ

Bài viết liên quan

Lễ ký kết giao ước thi đua khối ngân hàng I - Năm 2019.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế làm vệ sinh môi trường hưởng ứng lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” do UBND tỉnh tổ chức.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018)

Tỉnh Thừa Thiên Huế với hàng loạt hỗ trợ cho doanh nghiệp

Chuyên đề quản trị tài chính doanh nghiệp, huy động vốn cho khởi nghiệp

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp"

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Quỹ Đầu tư phát triển các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 2.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tài sản bảo đảm định kỳ rừng trồng thuộc Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến.

Hội nghị giao ban lần thứ nhất Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch trải nghiệm Tam Giang Lagoon.