Điều kiện để các DNNVV được bảo lãnh tín dụng

Các ngân hàng đều khẳng định “đồng hành cùng doanh nghiệp”, tuy nhiên mối quan hệ cộng sinh giữa ngân hàng – doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV vẫn gặp nhiều lực cản. Theo thống kê, khối DNNVV chiếm 90% tổng số DN của cả nước, nhưng lại chiếm chưa đến ¼ tổng vốn tín dụng; điều này cho thấy, khả năng tiếp cận vốn của DNNVV rất khó khăn.

Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyệt đại đa số DN là DNNVV, doanh nghiệp siêu nhỏ theo xếp loại của pháp luật hiện hành; do đó bài toán tiếp cận nguồn vốn tín dụng đối với DNNVV có dự án đầu tư, phương án SXKD có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay nhưng không đủ nguồn lực về tài chính, không đủ tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của các NHTM là thách thức vô cùng to lớn. 

Để giải bài toán này, với chức năng nhiệm vụ của mình, Quỹ sẽ đứng ra bảo lãnh cho các doanh nghiệp này tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của các NHTM trên địa bàn để thực hiện dự án đầu tư, phương án SXKD hiệu quả đó; góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, vướng mắc của ngân hàng nói riêng; đồng thời qua đó giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Để được Quỹ đứng ra bảo lãnh, các DNNVV phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có dự án đầu tư, phương án SXKD có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. 

- Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

- Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD.

- Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với NSNN, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức kinh tế khác.  

Các DNNVV phải trả phí bảo lãnh bằng 0,5%/năm tính trên số tiền được bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh; mức phí được cho là khá thấp, mang tính hỗ trợ rất cao của Tỉnh.

Bài viết liên quan

Lễ ký kết giao ước thi đua khối ngân hàng I - Năm 2019.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế làm vệ sinh môi trường hưởng ứng lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” do UBND tỉnh tổ chức.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018)

Tỉnh Thừa Thiên Huế với hàng loạt hỗ trợ cho doanh nghiệp

Chuyên đề quản trị tài chính doanh nghiệp, huy động vốn cho khởi nghiệp

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp"

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Quỹ Đầu tư phát triển các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 2.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tài sản bảo đảm định kỳ rừng trồng thuộc Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến.

Hội nghị giao ban lần thứ nhất Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch trải nghiệm Tam Giang Lagoon.