Phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay hợp vốn và bảo lãnh tín dụng cho DNNVV

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cùng hợp tác trên hai lĩnh vực chủ yếu: cho vay hợp vốn và bảo lãnh tín dụng.

Quỹ được phép phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho vay hợp vốn đối với các Dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh quy định tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh với lãi suất cho vay tối thiểu là 6%/năm.

Quỹ sẽ đứng ra bảo lãnh cho các DNNVV tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn để thực hiện Dự án đầu tư, Phương án SXKD hiệu quả; có khả năng hoàn trả vốn vay nhưng không đủ nguồn lực về tài chính, không đủ tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của ngân hàng; 

Thông qua các hoạt động phối hợp này sẽ góp phần giải quyết khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp, vướng mắc của ngân hàng nói riêng; đồng thời qua đó giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mong nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin của các ngân hàng trên địa bàn; về phần mình Quỹ cam kết sẽ nỗ lực hết sức để phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn Quỹ trên tinh thần công khai, minh bạch, bình đẳng cùng phát triển./.

Bài viết liên quan

Lễ ký kết giao ước thi đua khối ngân hàng I - Năm 2019.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế làm vệ sinh môi trường hưởng ứng lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” do UBND tỉnh tổ chức.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018)

Tỉnh Thừa Thiên Huế với hàng loạt hỗ trợ cho doanh nghiệp

Chuyên đề quản trị tài chính doanh nghiệp, huy động vốn cho khởi nghiệp

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp"

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Quỹ Đầu tư phát triển các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 2.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tài sản bảo đảm định kỳ rừng trồng thuộc Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến.

Hội nghị giao ban lần thứ nhất Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch trải nghiệm Tam Giang Lagoon.