Tập trung nhiệm vụ phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng Thừa Thiên Huế

Chiều 07/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì họp Bạn chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng Thừa Thiên Huế để đánh giá tình hình thực hiện trong năm 2014-2015 và bàn kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (đứng) phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo Bạn chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng Thừa Thiên Huế, trong năm qua, các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn sử dụng địa danh nhầm lẫn cho các đặc sản Huế; tập trung công tác tuyên truyền, tập huấn xây dựng thương hiệu đặc sản Huế cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đặc sản địa phương và tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi, triển lãm trong và ngoài nước; lồng ghép thực hiện các dự án về xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của các sản phẩm trên địa bàn tỉnh như: nhãn hiệu tập thể đúc đồng Huế, dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm nón lá Huế, dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể tôm chua Huế, dự án về xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận bún bò Huế. Ngoài ra, phát triển các nhãn hiệu tập thể ở địa phương như: nhãn hiệu tập thể Gạo đỏ Quảng Điền, Rau má Quảng Thọ; Rượu làng Chuồn; Gạo thơm Thủy Thanh; Dưa hấu Vinh Lộc…, góp phần hình thành thương hiệu cho nhiều sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề của tỉnh.

Kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, theo đề xuất của Ban chỉ đạo sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các đặc sản, sản phẩm làng nghề, trong đó ưu tiên xây dựng nhãn hiệu tập thể Ruốc Huế, Trà cung đình Huế, Dầu tràm Huế, Pháp lam Huế…; quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hưu trí tuệ đối với các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý đã được xác lập; đăng ký bảo hộ thương hiệu ra nước ngoài đối với nhãn hiệu tập thể Mè xửng Huế.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành liên quan, đồng thời nêu lên một số hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục. Với quan điểm phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 là hình thành và phát triển các thương hiệu đặc sản của tỉnh bảo đảm tạo ra sản phẩm hàng hóa, ổn định chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm truyền thống và tạo sự lan tỏa nhằm phát triển các lĩnh vực khác như du lịch – dịch vụ, góp phần giữ bản sắc văn hóa Huế và Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo và các ngành liên quan tập trung lồng ghép các nguồn lực, hỗ trợ phát triển các thương hiệu đặc sản có điều kiện phát triển, ưu tiên các sản phẩm đạt kỷ lục Việt Nam; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đủ mạnh để đầu tư chuỗi cửa hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản của tỉnh. Về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí, các sản phẩm muốn phát triển thành thương hiệu quốc gia và bảo hộ ra nước ngoài phải là sản phẩm mạnh và phải có đề án cụ thể để làm cơ sở hỗ trợ.

www.thuathienhue.gov.vn