Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 10/2015

Mở rộng room khối ngoại; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư chỉ còn 400.000đ; tăng gấp đôi mức chi hỗ trợ cán bộ y tế xã; công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được rút trước bảo hiểm hưu trí…, là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 10/2015

Chính thức "nới room" cho nhà đầu tư ngoại 
Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành ngày 19/8/2015, đã đơn giản hóa các thủ tục tham gia thị trường của nhà đầu tư nước ngoài rên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể: Tiết giảm tối đa các đầu tài liệu; bãi bỏ việc phải hợp pháp lãnh sự đối với các hồ sơ; tài liệu bằng tiếng Anh không cần dịch sang tiếng Việt.
Một trong những nội dung nổi bật được quy định tại thông tư là tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại tổ chức kinh doanh chứng khoán là không bị hạn chế. Trong đó, tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện tại khoản 21 và khoản 24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán; mỗi nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức khác chỉ được sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. 
Thông tư 123/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/10/2015 và thay thế Thông tư 213/2012/TT-BTC. 


Mang hơn 1,5 lít rượu trên 22 độ phải khai tờ khai hải quan  
Theo quy định tại Thông tư 120/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc các đối tượng sau: có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi; có hàng hóa tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập. 
Đồng thời có hàng hóa phải nộp thuế: rượu từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 22 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá vượt trên 200 điếu; xì gà vượt trên 100 điếu; thuốc lá sợi vượt trên 500 gram; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng Việt Nam. 
Mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng, mang vàng xuất cảnh, mang vàng nhập cảnh phải khai báo hải quan theo quy định tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN và Thông tư11/2014/TT-NHNN; người nhập cảnh có nhu cầu xác nhận hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt trị giá bằng hoặc thấp hơn 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương) cũng sẽ phải khai tờ khai hải quan.
Thông tư 120/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 1/10/2015. 


Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nộp thuế 
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2015/TT-BTC, quy định nguyên tắc quản lý tài chính của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính cho các đối tượng quy định tại Điều 3 Quyết định số 601/QĐ-TTg và thực hiện các hoạt động quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 
Quỹ tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật; thực hiện bảo toàn và phát triển vốn; bù đắp chi phí và rủi ro trong hoạt động. 
Quỹ  hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại trong nước theo quy định của pháp luật. 
Quỹ được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thông tư 119/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2015. 


Giảm lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 118/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 02/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.  
Theo đó, lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là 400.000 đồng/hồ sơ (quy định hiện hành là 1.500.000 đồng/hồ sơ).
Tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí khi được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc được cấp các giấy phép theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2012/TT-BTC. 
Thông tư 118/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015. 


Tăng gấp đôi mức chi hỗ trợ cán bộ y tế xã
Liên Bộ Tài chính - Y tế vừa ban hành Thông tư liên tịch số 117/2015/TTLT-BTC-BYT, sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015.
Cụ thể, mức chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ dưới 1 tuổi uống hoặc tiêm vắc xin đủ 8 liều theo quy định được sửa đổi, bổ sung như sau: Đối với xã đặc biệt khó khăn là 24.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 3.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin); đối với các xã còn lại là 12.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 1.500 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin).
So với Thông tư 113, mức chi tại Thông tư 117 đã tăng gấp đôi,  từ 12.000 đồng lên 24.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm đủ liều (xã đặc biệt khó khăn); từ 6.000 đồng lên 12.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm đủ liều.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2015.


Bổ sung đối tượng được rút trước bảo hiểm hưu trí
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện cho phép bổ sung thêm đối tượng được quyền rút trước bảo hiểm hưu trí. Quy định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2015. 
Trước đó, Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn Bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện chỉ cho phép nhóm đối tượng được rút trước bảo hiểm hưu trí gồm: Người được bảo hiểm bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành và người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật. Loại hình bảo hiểm hưu trí trên thuộc hình thức bảo hiểm thương mại được ký giữa chủ doanh nghiệp, người lao động với các công ty bảo hiểm nhân thọ.
Theo thông tư 130/2015/TT-BTC, nhóm đối tượng được rút trước bảo hiểm hưu trí được bổ sung thêm: Công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài. 


Người nộp thuế sẽ được phân luồng quản lý ngay từ khi đăng ký
Đây là một trong những quy định mới về cấp mã số và phân công quản lý thuế đối với DN được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 127/2015/TT-BTC. 
Theo đó, căn cứ thông tin giao dịch điện tử về DN đăng ký thành lập mới do hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN truyền sang, hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế tự động thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các thông tin liên quan trên hồ sơ đăng ký.
Trường hợp thông tin đầy đủ, đúng quy định thì ngay trong ngày làm việc, hệ thống đăng ký thuế sẽ tự động tạo mã số DN và thực hiện phân công cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế) trực tiếp quản lý đối với DN, phù hợp với Nghị quyết phân cấp nguồn thu của HĐND cấp tỉnh và Luật Quản lý thuế.
Sau khi các thông tin này được tự động chuyển sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, đồng thời in thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế trực tiếp quản lý để trả cùng kết quả đăng ký DN, đảm bảo DN biết và thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ về thuế theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2015.


Tăng thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xơ staple tổng hợp  
Ngày 27/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư131/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00. 
Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tăng từ 0% lên 2%. 
Thông tư 131/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2015.


Miễn tiền sử dụng đất tại địa bàn đặc biệt khó khăn
Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2015. 
Theo đó, mức miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở gồm: miễn tiền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
Đồng thời, giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, tức chỉ thu 20% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 
Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở: Hộ gia đình, cá nhân phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất. 


Bổ sung quy định về trình tự thanh toán khi giải thể DNNN 
Thông tư 129/2015/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên Nhà nước và Công ty con của công ty TNHH một thành viên Nhà nước vừa được Bộ Tài chính ban hành. 
So với quy định hiện hành, thứ tự thanh toán khi giải thể công ty có một số điểm mới như sau: Ngoài việc thanh toán tiền lương theo quy định hiện hành thì còn phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho những người trong công ty bị giải thể tham gia vào công tác giải thể nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu lực.
 Khoản nợ có tài sản bảo đảm được thêm vào thứ tự thanh toán. Trong đó, khoản nợ có tài sản bảo đảm toàn bộ được ưu tiên thanh toán trước khoản nợ có tài sản bảo đảm một phần. 
Các khoản nợ thuế và nợ ngân sách nhà nước khác được ưu tiên thứ tự thanh toán trước các khoản nợ có tài sản bảo đảm và không có tài sản bảo đảm.
Thông tư 129/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2015 và bãi bỏ Thông tư 38/2005/TT-BTC .

Miễn lệ phí trước bạ với xe buýt sử dụng năng lượng sạch
Ngày 3/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 140/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.  
Theo đó, phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch được miễn lệ phí trước bạ. 
Xe buýt sử dụng năng lượng sạch thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ là loại xe buýt dùng nhiên liệu, năng lượng sau để thay thế xăng, dầu: Khí hóa lỏng; khí thiên nhiên; điện năng. 
Các loại nhiên liệu, năng lượng này phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải quy định. 
Thông tư 140/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/10/2015. 


Quy chế quản lý tài chính dành riêng cho VCCI
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có hiệu lực từ 20/10/2015, thay thế Thông tư số 14/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với VCCI.
Theo đó, NSNN sẽ cấp kinh phí hàng năm cho VCCI để đảm bảo chi hoạt động của Ủy ban công tác Đài Loan; hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến; hỗ trợ kinh phí hoạt động và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động khác được ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc hỗ trợ kinh phí.
Phần lợi nhuận VCCI thu được được trong năm từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ và chênh lệch thu, chi của hoạt động xúc tiến sẽ dùng để bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Số lợi nhuận còn lại VCCI phải trích tối thiểu 30% vào Quỹ đầu tư phát triển của VCCI; trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của VCCI,...


Hạn mức nhập khẩu ô tô và xe máy biếu tặng 
Kể từ ngày 26/10/2015, Thông tư số 143/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ Tài chính vừa ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.
Thông tư quy định điều kiện nhập khẩu với xe ô tô thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với xe ô tô đã qua sử dụng hoặc xe ô tô chưa qua sử dụng.
Đối với xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng và đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy. Bên cạnh đó, xe gắn máy phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam.
Nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 1 năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập khẩu 1 xe ô tô và 1 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.
Chính sách thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu thực hiện theo chính sách thuế hiện hành tại thời điểm nhập khẩu, tạm nhập khẩu quy định đối với từng đối tượng./.


Hoàng Lâm (Thời báo Tài chính)