48% doanh nghiệp có ý định mở rộng đầu tư

Thông tin này tại Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.Theo VCCI, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung trong năm 2014 và cảm nhận về 2015 là khả quan.

Trong đó 48,4% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, 47,9% doanh nghiệp giữ nguyên quy mô và chỉ có hơn 3% giảm quy mô kinh doanh.

Kết quả này cao hơn so với khảo sát năm 2013 khi mà chỉ có 42,5% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô, 50,7% giữ nguyên quy mô, 6,7% có thể giảm quy mô và 0,1% sẽ phải tạm dừng hoạt động trong năm 2014.

Tuy nhiên thực tế là có khoảng 2,2% doanh nghiệp trong đợt khảo sát năm 2014 đã cho biết là phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2014 và tỷ lệ này trong 6 tháng đầu năm 2014 còn cao hơn nhiều, ở mức 4,2%.

Tình hình sản xuất kinh doanh chung của cộng đồng doanh nghiệp đã cải thiện hơn so với năm 2013 chủ yếu ở tổng doanh số (+37 điểm), lượng đơn đặt hàng (+32 điểm) và năng suất lao động (+30 điểm).

Đặc biệt, chỉ ra nguyên nhân doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, báo cáo của VCCI cho biết, là do không tìm được thị trường đầu ra và giá cả nguyên vật liệu đầu vào cao.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 sẽ tốt hơn năm 2014 nhờ tất cả yếu tố thành phần đều được dự cảm là tốt lên, bao gồm cả yếu tố lợi nhuận.

Trong khi đó, Báo cáo môi trường kinh doanh 2015 của Ngân hàng Thế giới dự báo cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2015 sẽ khó khăn hơn khi chỉ số xếp hạng giảm xuống 6 điểm, từ 72 lên 78./.
Xuân Thân/VOV.VN