Số hiệu văn bảnTrích yếuĐơn vị ban hành 
1 1091/QĐ-UBND
(07/08/2015)
V/v phê duyệt danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đầu tư và trực tiếp cho vay giai đoạn 2015-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
2 1740/QĐ-UBND
(07/08/2017)
Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
3 15/QĐ-HĐQL-DCGF
(11/08/2017)
Quy định lãi suất cho vay của Quỹ Hội đồng quản lý Quỹ Tải về
4 1072/QĐ-UBND
(12/06/2015)
Quy định mức phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng của Quỹ. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
5 37/QĐ-DCGF
(24/02/2016)
Quy định về hạn mức cấp tín dụng, hạn mức cấp bảo lãnh tín dụng, tài sản bảo đảm và lãi suất cho vay Giám Đốc Quỹ Tải về
6 16/QĐ-DCGF
(03/03/2017)
Quy trình Thẩm định của Quỹ đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế Giám đốc Quỹ Tải về
7 180/QĐ-DCGF
(01/11/2017)
Quy trình tín dụng của Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế Giám đốc Quỹ Tải về
8 51/QĐ-HĐQL-DCGF
(11/11/2015)
Quy chế cho vay Hội đồng quản lý Quỹ Tải về
9 54/QĐ-HĐQL-DCGF
(11/11/2015)
Quy chế bảo lãnh tín dụng Hội đồng quản lý Quỹ Tải về
10 50/QĐ-HĐQL-DCGF
(11/11/2015)
Quy chế đầu tư trực tiếp Hội đồng quản lý Quỹ Tải về