Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp"
Sáng ngày 26/10, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với chủ đề “Đầu tư và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Quỹ Đầu tư phát triển các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 2.

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tài sản bảo đảm định kỳ rừng trồng thuộc Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến.

Hội nghị giao ban lần thứ nhất Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch trải nghiệm Tam Giang Lagoon.

Hỗ trợ tối đa cho Thừa Thiên Huế triển khai Đề án giải tỏa di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chiều tối 24/10 về "Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế" khẳng định: "Sẽ hỗ trợ tối đa cho Thừa Thiên Huế triển khai Đề án giải tỏa di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1".

Hội thảo khoa học “Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng duyên hải miền Trung và Tây nguyên năm 2018”

12 doanh nghiệp được trao giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018

Đô thị thông minh - Xu thế phát triển tất yếu

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị , khóa X

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
Sáng ngày 08/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 447/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,16% tổng số đại biểu Quốc hội.

Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội khi tham gia CPTPP

Một số điểm mới cơ bản của Nghị định 116/2018/NĐ-CP

Nâng ‘chất’ dòng vốn Nâng ‘chất’ dòng vốn FDI

Vốn ngân hàng góp phần tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn